ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลสาธิต

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทร 073-312216 สายตรง

โทร 073-313934 ต่อ 1690,1075


Print