plapom banner

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมที่ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไปในรายวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ และ วิทยากรคำนวน ในปีการศึกษา 2564
.
นักเรียนทั้งหมดจะได้รับเกียรติบัตรในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565
.
รายชื่อนักเรียนตาม link ด้านล่าง
 
286850915 5095285227256027 2274460992825327544 n