Slogan1 Slogan2 Slogan3
นักเรียนชุดแรกที่จะเข้าเรียน onsite ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2565 พร้อมบุคลากรของโรงเรียน
เข้ารับการคัดกรองเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดโคโรนา 19
.
--ชมรมผู้ปกครองฯ มี่กรุณามอบชุดตรวจ ATK ให้กับนักเรียนทุกคน
--เจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต รูสะมิแลที่ กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจ
.
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

พิมพ์  

 

banner

ตารางเรียน

corona

corona2

 

banner line group

ตารางเรียนประฐมวัย

รายชื่อนักเรียน

286032161 5101013033349913 46667216049436865 n


รอบรั้วสาธิต
I n t e r n a l   E v e n t s

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารผู้ปกครอง
  3. ข่าวสารนักเรียน
  4. จัดซื้อ/จัดจ้าง

แนะนำโรงเรียน

PlayYoutube


การจัดการเรียนการสอน
C u r r i c u l u m

Curriculum1

 

Curriculum2

 


กิจกรรม

  A c t i v i t i e s

 

 


ติดต่อโรงเรียน

C O N T A C T  U S

 

            gps

ADDRESS

181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

 

 phone call

 
PHONE NUMBER

073-312216, 073-313934
ต่อ 1690,1075

 

 

email

WEBMASTER
Plapom.sutthipat.psupds@gmail.com